حریم خصوصی مشتریان

مدیریت فروشگاه سانیا ، به تمای خریداران و کاربران گرامی صد در صد تضمین می دهد که مشخصات آنها فقط جهت ارسال پستی استفاده شود و پس از حدود 2 هفته پس از سفارش به کلی اطلاعات آنها از دیتابیس فروشگاه حذف می شود


فروشگاه چارقد واقع در ایران